Akbarkod
+90 (212) 637 25 30   |   eticaret@akbarkod.com
Anasayfa Yazılım Personel

Personel

Personel bölümü, işletmenin bordro işlemlerinin tamamının takip etmesi ve yasal gerekli evrakların düzenlenmesi mümkündür.

Personel sicil kartları, personellere ait detaylı bilgilerinin girilmesine olanak sağlar. Personele ait sicil kartları üzerinden;

Sigortalı Bildirim Belgesi
İşe Giriş Bildirgesi
Çalışma Belgesi
Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait)
İhbar Tazminatı
Kıdem Tazminatı
İbraname
Personel Kayıt Bilgisi

alınabilmektedir.

Personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerle ilgili Personel Sicili Kartı Aile Bilgileri bölümüne sayısız giriş yapılabilme olanağı bulunmaktadır. Bu aile bireylerine ait Vizite Kağıdı (Eş ve Çocuk), Vizite Kağıdı (Anne, Baba, Eş ve Çocuk) düzenlenebilmektedir.

Aynı personellerin, sezonluk işyerlerinde sürekli olarak giriş çıkış işlemlerinin, aynı sicil kartları kullanılarak takip edilmesi mümkündür.

Bir personelin aynı dönem içerisinde işten çıkıp tekrar işe girmesi sonrası aynı cari kart kullanılarak puantaj işlemlerine devam edilebilmektedir.

Personellere ait ücret hesaplamaları Net Ücretten Brüt Ücrete, Brüt Ücretten Net Ücrete yapılabilmektedir.

Toplu olarak personel ücretlerine zam yapılacağı gibi istenilen oranda da yapılan zammı geri almak mümkündür.

Puantaj işlemleri tekli veya çoklu olarak yapılmaktadır. Puantaj fişi içerisinde puantajın Mahiyeti bulunmaktadır. Bildirimi yapılan puantajın hangi mahiyette bildirim yapıldığının bilgisi program içerisinde de takip edilebilmektedir.

İşyeri Kartı ile bir firmanın birden çok işyerinin aynı firma içerisinde personel işlemleri takip edilebilmektedir. İşyeri kartlarından İşyeri Bildirgesi düzenlenmektedir. İşyeri kartlarında işyeri ile ilgili sorumlu olan yöneticilerin tanımlamaları da yapılmaktadır.

Firma ve işyerleri yöneticilerinin bilgileri Yönetici Kartlarında bulunmaktadır. Bu kartlarda yöneticilere ait detaylı bilgiler bulunduğundan personel işlemleri haricinde de kullanılabilmektedir.

Personel sicil kartlarına cari kart bağlantısı yapılarak personel cari hareketlerinin takibi mümkündür.

Personel icmal bordrosu üzerinden cari bağlantılı personellerin net ücretlerine ait otomatik olarak cari alacak dekontları düzenlenebilmektedir.

Personel muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılmaktadır. Eğer istenirse personellere cari kart tanımlanarak İcmal Bordrosu Muhasebe Entegrasyonunda bu personellerin net ücretleri, her personel için tanımlanan ayrı muhasebe hesabında muhasebeleşmesi de mümkündür.

Çıkış işlemleri yapılmadan sadece bilgi amaçlı olarak hızlı bir şekilde kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması yapılabilmektedir.

Puantaj fişi üzerinden;

Personel Sicil Kartı
Puantaj Bildirimi
E-Bildirge
Puantaj Kayıt Bilgisi

alınabilmektedir.

Yapılan puantajların toplu olarak gösterildiği bir İcmal Bordrosu ekranı bulunmaktadır. Bu ekranda aynı dönem içerisinde yapılan Asıl, İptal yada Ek puantaj fişlerinin, İhbar Yada Tazminat Fişlerinin birleştirilerek tek bir bordro haline gelmesi sağlanmaktadır. Bu ekrandan personellere ait;

Ücret Pusulası, (Toplu yada her personel için ayrı)
Ücret Bordrosu, (Toplu yada her personel için ayrı)
Eksik Gün Bildirimi
Muhasebe Entegrasyonu
Muhasebe Fişini Göster
İşletme Defteri Entegrasyonu
İşletme Kaydını Göster
Personelin Carisini Alacaklandır
Cari Ücret Alacak Dekontunu Göster
Cari İhbar Alacak Dekontunu Göster
Cari Kıdem Tazminatı Alacak Dekontunu Göster

işlemleri yapılabilmektedir.

Personellere ait Kıdem ve İhbar Tazminatı işlemlerinin yapılacağı Personel Kıdem ve İhbar Tazminatı Fişi bulunmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı işlemleri için seçilen işyerine ait ve seçilen döneme ait çıkış işlemleri yapılan personeller fişe otomatik olarak yada seçim ekranından seçerek gelmektedir. Fiş içerisindeki personellerden İstenilen personel yada personellere tazminat işlemleri yapılabilmektedir.

Toplu puantaj ekranından seçimi yapılan firmalara ve firmalara ait işyerlerine toplu olarak puantaj, muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılabilmektedir.

Parametrelerde, 20 adet Ek Ödenek ve Ek Kesinti tanımlanabilmektedir. Ek Ödeneklere ait muafiyet ve prim hesaplamaları ile ilgili tanımlamalar yapılabilmektedir. Yapılan bu tanımlamalar eğer istenirse puantaj fişinde otomatik olarak görüntülenmektedir.

8 Adet Fazla Mesai alanı bulunmaktadır.

Personel vergi ve prim oranları tanımlamaları kolay kullanımı sağlamak açısından anlaşılır ekranlara sahip olup geçerli değerler tanımlı olarak gelmektedir. Gelen bu değerler istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

Yine programın her yerinde kanun ve yasalarla ilgili tanımlamalar değiştirilebilir bir yapıya sahip olduğundan yürürlükten kaldırılan veya yeni çıkartılan bazı maddeler kullanıcı tarafından rahatlıkla değiştirilebilmektedir. Örnek olarak Çıkış Kodları, Eksik Gün Sebep Kodları v.b. gibi.

Programdan düzenlenen tüm belgeler matbu form ve düz forma basılacak şekilde dizayn edilmiştir.