Akbarkod
+90 (212) 637 25 30   |   eticaret@akbarkod.com
Anasayfa Yazılım Muhasebe

Muhasebe

Muhasebe bölümü; Tek Düzen Muhasebe Sistemine tabi mükelleflerin veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin mükelleflerinin işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmesi için kolay ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmıştır.

Muhasebe fişlerinin kullanılmasında veri girişini hızlandıran ve kolay ulaşılan araçlar bulunmaktadır. Örnek olarak; Satır ekleme, KDV hesaplama.

Yeni firma kaydında standart (7/A - 7/B) hesap planlarının yanı sıra sektörel bazda hazırlanmış hesap planları oluşturulmaktadır. Bu hesap planları aşağıdaki gibidir;

Standart Hesap Planı 7/A,
Standart Hesap Planı 7/B,
Hizmet İşletmesi Hesap Planı,
Ticaret İşletmesi Hesap Planı,
Üretim İşletmesi Hesap Planı,
İşletme Defteri Hesap Planı, dır.

Sektörel hesap planları oluşturulurken eğer kullanıcı tarafından istenirse, bu hesap planlarına bağlı olarak;

Personel Muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılmaktadır.
Beyannamelerin hareketlerden otomatik oluşması için ve 1 nolu KDV beyannamesinin muhasebe entegrasyonu için (Aylık KDV devri) gerekli olan tanımlamalar yapılmaktadır.
Fiş Şablon tanımlamaları yapılmaktadır. Dönem sonu işlemlerinin tamamı bu şablonlarla karşılanmakta ve bazı hesapların bilanço hesaplarına aktarılması da yapılabilmektedir.
Ayrıca Fiş Şablonlarının muhasebe fişine uygulanmasıyla, şablonda tanımlanan hesapların istenilen bakiye şartında değerleri ile muhasebe fişine gelmesi sağlanmaktadır.
Fiş Şablonlarında, Stok Değeri sayfasında tanımlanan hesabın karşısına girilen tutar değeri kadar hesapta stok bırakılması da mümkündür.
Fiş Şablonları dönem sonu işlemlerinin yanı sıra, bazı özel muhasebe kayıt şeklinin de program içerisinde saklı tutulması ve istenildiğinde kullanılması ihtiyacını da karşılamaktadır.

Muhasebe fişlerinin tamamında, tanımlanan KDV oranlarına ve KDV hesaplarına göre dahil yada hariç KDV hesaplanması yapılabilmektedir. Bu işlem sadece bir tuşa basarak yapılmakta ve matrah satırındaki açıklama bilgisi ile beraber, KDV satırının tamamı otomatik oluşturularak cursor, 3. satıra gitmektedir.

Muhasebe fişinde araya satır eklenebilmektedir.

Muhasebe fişlerinde üst satır alan bilgisi kopyalanmaktadır.

Muhasebe fişleri birleştirme işlemi yapılmaktadır. Birleştirme işlemi, Günlük, 10 Günlük ve Birleşik Fiş olarak yapılmaktadır. Birleştirme sonrası muhasebe fişlerinin bağlı oldukları hareket fişlerindeki güncelleme işlemi birleşik fiş içerisinde de güncellenmektedir. Bir hareket fişinin muhasebe entegrasyonu sonucu oluşmuş muhasebe fişi birleştirme işlemine tabi tutulmuş olduğu durumda, eğer istenirse birleşik fiş içerisinden çıkarılması ve kendisine ait tek muhasebe fişi oluşturulması da mümkündür. Silinen bir Hareket fişinin muhasebe kayıtları birleşik fiş içerisinde olduğu durumlarda da eğer istenirse silinmektedir.

Personel muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılmaktadır. Eğer istenirse personellere cari kart tanımlanarak İcmal Bordrosu Muhasebe Entegrasyonunda bu personellerin net ücretleri, her personel için tanımlanan ayrı muhasebe hesabında gösterilmektedir.

Bir firmada tanımlı ve kullanılan bir hesap planının başka bir firmaya uygulanması mümkündür.

Yeni firma kaydında Başka bir firmanın hesap planı ve hesap planına bağlı tanımlamaların kopyalanarak yeni firmaya uygulanması mümkündür.

Muhasebe Fişleri; Mahsup, Tahsil, Tediye, Açılış, Kapanış, fişleri bulunmaktadır. Açılış Fişi, otomatik olarak, Mizandan ve bir önceki yılın Kapanış Fişinden oluşturulabilmektedir. Kapanış Fişi otomatik olarak Mizandan oluşturulabilmektedir.